Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİNÇİLİQ

ƏQİNÇİLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkinçilik. sabançılıq. citçilik

ƏQİNÇİLİQ : Turuz Dictionary

əkinçilik. sürək. sürüm. (kişavərzi) əkinçiliklə bağlı nərsələr.
əkinçilik toxay kitab: əkinçiliyə görə kitab

ƏQİNÇİLİQ : Turuz Dictionary

əkinçilik. əkərənçilik. ziraətçilik. rəncbərlik

ƏQİNÇİLİQ : Turuz Dictionary

əkinçilik. əkrənçilik

ƏQİNÇİLİQ : Turuz Dictionary

əkinçilik. sürək. sürüm. (kişavərzi) əkinçiliklə bağlı nərsələr.
əkinçilik toxay kitab: əkinçiliyə görə kitab

ƏQİNÇİLİQ : Turuz Dictionary

əkinçilik. əkərənçilik. ziraətçilik. rəncbərlik

ƏQİNÇİLİQ : Turuz Dictionary

əkinçilik. əkrənçilik