Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİNİ

ƏQİNİ : Turuz Dictionary


əkini su yetirər, kişini əkdi. (əkinə su , kişiyə əkdi gərək). ( əkdi: tərbiyət)

ƏQİNİ : Turuz Dictionary


əkini su yetirər, kişini əkdi. (əkinə su , kişiyə əkdi gərək). ( əkdi: tərbiyət)