Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİNİN

ƏQİNİN : Turuz Dictionary

-əkinin biçilmə çağı keçmək: gəvrəmək.
əkinin sapı, qabığı, boş başağı: gəvic. gəviş. gəvik. gəvinc

ƏQİNİN : Turuz Dictionary

-kəsinə əkinin (kəsilmiş, biçilmiş əkinin): qaqac. yerdə qalan kökləri.
oçul yavaş qaç, ayaqlarıva qaqac batar

ƏQİNİN : Turuz Dictionary

əğinin. gövdənin.
çox uçunma göylərdən, lap ucanın gömən yeri topraqdır, hər nərsənin sonu var, hər əğinin donu var.
əğinin. biçimin.
bəkləyişin sonu var, hər biçimin donu var.
hər bir nəyin sonu var, hər əğinin donu var

ƏQİNİN : Turuz Dictionary

-əkinin biçilmə çağı keçmək: gəvrəmək.
əkinin sapı, qabığı, boş başağı: gəvic. gəviş. gəvik. gəvinc

ƏQİNİN : Turuz Dictionary

-kəsinə əkinin (kəsilmiş, biçilmiş əkinin): qaqac. yerdə qalan kökləri.
oçul yavaş qaç, ayaqlarıva qaqac batar

ƏQİNİN : Turuz Dictionary

əğinin. gövdənin.
çox uçunma göylərdən, lap ucanın gömən yeri topraqdır, hər nərsənin sonu var, hər əğinin donu var.
əğinin. biçimin.
bəkləyişin sonu var, hər biçimin donu var.
hər bir nəyin sonu var, hər əğinin donu var