Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİNƏ

ƏQİNƏ : Turuz Dictionary

-əkinə əlverişli, yatqın topraq: gələmgə. çağıldaq

ƏQİNƏ : Turuz Dictionary

-əğinə bağlanan, sarılan, asılan süs üçün süslü yaraq, şal, qurşaq kimi nərsələr: qıllama

ƏQİNƏ : Turuz Dictionary

-hər çeşit şərit, çəmbər, qurşaq biçimində üsdən əğinə taxılan ip, iplik, parça, gön nərsə: qıldaraq. qıldara. qıldıraq. qıldıra

ƏQİNƏ : Turuz Dictionary

-otrağa, əkinə yaramaz yer: qazığan. kələ kötür yer.
yer yavızı qazığan.
işlənmiş, sürülmüş, əkinə əlverişli yer:. oturaqlı, çağıldaq topraq.
bu yer bizim işimiz üçün çox oturaqlıdır. (oturaqlı. munasib. yaraşqan. yaraşay)

ƏQİNƏ : Turuz Dictionary


əkinə su , kişiyə əkdi gərək. (əkini su yetirər, kişini əkdi). ( əkdi: tərbiyət)

ƏQİNƏ : Turuz Dictionary

-hər nə əksən əkinə, ondan çıxar tikənə. (yel becərən, boran biçər). {yel ösdürən, boran osdurar (dərər). (ösdürən: becərən)}

ƏQİNƏ : Turuz Dictionary

-tanrıdan su diləndik əkinə, yağış yağdı sel endi yerinə (işlərin uğramazın göstərir)

ƏQİNƏ : Turuz Dictionary

-əkinə əlverişli, yatqın topraq: gələmgə. çağıldaq

ƏQİNƏ : Turuz Dictionary

-əğinə bağlanan, sarılan, asılan süs üçün süslü yaraq, şal, qurşaq kimi nərsələr: qıllama

ƏQİNƏ : Turuz Dictionary

-hər çeşit şərit, çəmbər, qurşaq biçimində üsdən əğinə taxılan ip, iplik, parça, gön nərsə: qıldaraq. qıldara. qıldıraq. qıldıra

ƏQİNƏ : Turuz Dictionary

-otrağa, əkinə yaramaz yer: qazığan. kələ kötür yer.
yer yavızı qazığan.
işlənmiş, sürülmüş, əkinə əlverişli yer:. oturaqlı, çağıldaq topraq.
bu yer bizim işimiz üçün çox oturaqlıdır. (oturaqlı. munasib. yaraşqan. yaraşay)

ƏQİNƏ : Turuz Dictionary


əkinə su , kişiyə əkdi gərək. (əkini su yetirər, kişini əkdi). ( əkdi: tərbiyət)

ƏQİNƏ : Turuz Dictionary

-hər nə əksən əkinə, ondan çıxar tikənə. (yel becərən, boran biçər). {yel ösdürən, boran osdurar (dərər). (ösdürən: becərən)}

ƏQİNƏ : Turuz Dictionary

-tanrıdan su diləndik əkinə, yağış yağdı sel endi yerinə (işlərin uğramazın göstərir)