Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİNƏN

ƏQİNƏN : Turuz Dictionary


əkinən əkitən olur. (öğrətilən öğrətən olur). (əkitən əkitlə olur). (öğrətən öğrətməklə olur). (öğrətən öğrəncidən olur)

ƏQİNƏN : Turuz Dictionary

əğinən. əğingən. əzilən. döğülən. döğgün. oğqunan. oğunan. tapdanan. yapdanan. yastanan. yastalan. yıpranan. yapınan. yoğqanan. yoğlanan. ayaqlanan. çeğnənən. çiğnənən. basınan. qayrılan. əsginən. əksinən. üzgülən. salqınan. düşrülən. əzişən. əzgişən. əsginən. sızqınan. gəvşənən. gəvşəgin. enginən. qırpanan. örsələn. məzlum

ƏQİNƏN : Turuz Dictionary

əkinən. əknən. öğrənci

ƏQİNƏN : Turuz Dictionary


əkinən əkitən olur. (öğrətilən öğrətən olur). (əkitən əkitlə olur). (öğrətən öğrətməklə olur). (öğrətən öğrəncidən olur)

ƏQİNƏN : Turuz Dictionary

əğinən. əğingən. əzilən. döğülən. döğgün. oğqunan. oğunan. tapdanan. yapdanan. yastanan. yastalan. yıpranan. yapınan. yoğqanan. yoğlanan. ayaqlanan. çeğnənən. çiğnənən. basınan. qayrılan. əsginən. əksinən. üzgülən. salqınan. düşrülən. əzişən. əzgişən. əsginən. sızqınan. gəvşənən. gəvşəgin. enginən. qırpanan. örsələn. məzlum

ƏQİNƏN : Turuz Dictionary

əkinən. əknən. öğrənci