Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİNCİ

ƏQİNCİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkinci. əkinçi. əkici. tarxan. tikqan. cütçü.
əkər. əkən. əkin əkən. keçəvər > kəşavərz. darxançı. zare;.
kətgər

ƏQİNÇİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkinçi. tarıçı. dərici. tikən ( > dehqan (fars)). tarıqçı. tarıdaçı. tarıqçı. tarıdaçı. cütçi. taxan. dayxan. yerçi. cütçi. tarımla uğraşan

ƏQİNÇİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkinçi. sabançı. citçi

ƏQİNCİ : Turuz Dictionary

əkinci. tayxan.
qın ağıra boynan tayxan. (boynan:qatlanan).
tayxan qarda dinər, çoban gorda

ƏQİNÇİ : Turuz Dictionary

əkinçi.
tarğan (moğ). taran. dikgən > dehqan. kəndli.
tarığçı.
dəmir təpən dəmirçi, oraq uran biçinçi, toxum əkən əkinçi, odun yaran odunçu. (təpən: soxan. döğən)

ƏQİNÇİ : Turuz Dictionary


əkinçi ol qarda din, yoluğçu ol yağışda, çoban oldun gorunda

ƏQİNÇİ : Turuz Dictionary

əkinçi.
əkəçi.
tayğan

ƏQİNÇİ : Turuz Dictionary

əkinçi. kətdi. köylü

ƏQİNCİ : Turuz Dictionary

əkinci. tayxan.
qın ağıra boynan tayxan. (boynan:qatlanan).
tayxan qarda dinər, çoban gorda

ƏQİNÇİ : Turuz Dictionary

əkinçi.
tarğan (moğ). taran. dikgən > dehqan. kəndli.
tarığçı.
dəmir təpən dəmirçi, oraq uran biçinçi, toxum əkən əkinçi, odun yaran odunçu. (təpən: soxan. döğən)

ƏQİNÇİ : Turuz Dictionary


əkinçi ol qarda din, yoluğçu ol yağışda, çoban oldun gorunda

ƏQİNÇİ : Turuz Dictionary

əkinçi.
əkəçi.
tayğan

ƏQİNÇİ : Turuz Dictionary

əkinçi. kətdi. köylü