Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİNLİ

ƏQİNLİ : Turuz Dictionary

-sallağ əğinli: sürümsüz. siyimsiz. boybuxunsuz. boybuxunu düz olmayan. çapasız. saxasız. görkəmsiz. qədd qamətsiz.
sürümsüz olan paltar əynindən tökülər

ƏQİNLİ : Turuz Dictionary

əğinli. çiğinli. yallı. heykəlli. duxlu boylu

ƏQİNLİ : Turuz Dictionary

-sallağ əğinli: sürümsüz. siyimsiz. boybuxunsuz. boybuxunu düz olmayan. çapasız. saxasız. görkəmsiz. qədd qamətsiz.
sürümsüz olan paltar əynindən tökülər

ƏQİNLİ : Turuz Dictionary

əğinli. çiğinli. yallı. heykəlli. duxlu boylu