Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİNMƏ

ƏQİNMƏ : Turuz Dictionary

əğinmə əğiniş. tə'zim. kürnüş

ƏQİNMƏ : Turuz Dictionary

əğinmə əğiniş. tə'zim. kürnüş