Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİNTİ

ƏQİNTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğinti > ərinti əğələrkən çıxan töküntü. ərə xırdası

ƏQİNTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğinti. ərinti. ərədən (əğədən) çıxan incə talaş. pox. ərələnən nərsədən töküntü. əğilən nərsədən töküntü. әrinti: әriyən nərsədən töküntü. axıntı: axan nərsədən töküntü.
dəmir əğintisi toprağ gübrələr: gücləndirər.
yarmaq (para) can əğintisidir

ƏQİNTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkindi. əlindi ikindi. öbürü. ötəki

ƏQİNTİ : Turuz Dictionary

əkinti.
bürclük. bəzirlik. məzrəə.
əkilməli.
kərdidə əkinti yoxdur.
əkinti yerlər

ƏQİNTİ : Turuz Dictionary

əkinti.
bürclük. bəzirlik. məzrəə.
əkilməli.
kərdidə əkinti yoxdur.
əkinti yerlər