Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİRİB

ƏQİRİB : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğirib. açıb. ələyib.
incə ələyib (əğirib, açıb) sıx toxumaq: titizlik göztərmək. arından arıya incələyib qoşmaq

ƏQİRİB : Turuz Dictionary

-incə əğirib sıx toxumaq. (işgə əğirib sıx toxumaq)

ƏQİRİB : Turuz Dictionary

-incə əğirib sıx toxumaq. (işgə əğirib sıx toxumaq)