Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİRMƏYƏ

ƏQİRMƏYƏ : Turuz Dictionary

-sap əğirməyə əl: gərmənə. kirmən. cəhrə. yoğurcaq. əğircək. əğrəc. bükəc

ƏQİRMƏYƏ : Turuz Dictionary

-sap əğirməyə əl: gərmənə. kirmən. cəhrə. yoğurcaq. əğircək. əğrəc. bükəc