Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİRSƏ

ƏQİRSƏ : Turuz Dictionary

-əkirsə bitər, suvarsa ösər. (ösər: gəlişər)

ƏQİRSƏ : Turuz Dictionary

-əkirsə bitər, suvarsa ösər. (ösər: gəlişər)