Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİSİQ.

ƏQİSİQ. : Turuz Dictionary

əkisik. kor. kəmik. qısrıt. qıtsır. nüqsanlı. naqis. nakamil.
kor bilik yolda qoyar gedəni

ƏQİSİQ. : Turuz Dictionary

əkisik. kor. kəmik. qısrıt. qıtsır. nüqsanlı. naqis. nakamil.
kor bilik yolda qoyar gedəni