Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİSMƏK

ƏQİSMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkismək. əsgitmək. azatmaq. qiyməti azaltmaq

ƏQİŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğişmək. əkişmək.
əğmək. əğşəmək.
əkəmək işləmək.
iki nərsə. kişi arasında alım verim işi. birbirinə. birbirindən əklənmək. əkinmək. alınmaq. borc alıb vermək. əğrəti. əğirti. əğrət edmək.
əsirgəmək. qısqanmaq. gizləmək. əkirmək. verməmək.
gürəmək. sözə baxmamaq. yavuzlanmaq. inad edmək.
bax > sarxıntı. sarğılmaq. sərilmək. icəşmək

ƏQİŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkişmək.
əkləşmək. dölləşmək. aşılaşmaq. alışmaq. ürətinişmək. birkişmək. bitişmək. yapışmaq. yaxışmaq. tutuşmaq. taxışmaq. bulaşmaq. gəlişmək. sataşmaq. quyruq olmaq.
əğişmək. öğrəşmək.
əkşinmək. əğrinmək. sabaqınmaq. sabaqlanmaq. öğrənmək. dənəklənmək. dərs, ibrət almaq, götürmək

ƏQİŞMƏK : Turuz Dictionary

əkişmək. qayamaq. qattırmaq. yattırmaq. qatışmaq. qayışmaq. qayrışmaq. yatışmaq. qaydırmaq. dölləşmək. sevişmək. sevşişmək. qoşamaq. qoşaşmaq. çökəşmək. cütləşmək. kitləşmək. gərtmək. qızana gəlmək. qızan olmaq. qızanılmaq. qızanlamaq. qoxlaşmaq. qoxulaşm

ƏQİŞMƏK : Turuz Dictionary

əğişmək. əğəşmək. törpüləmək. sürpüləmək. taraşlamaq. yonamaq.
dəmir əğşən: dəmir yonan

ƏQİŞMƏK : Turuz Dictionary

əkişmək.
becərmək.
birbirinə dayanmaq.
əkişib birbirinə, bəkişib çiğen çiğinə.
əkişsə iki, altıları yendirir, ayrışsa altılar, iki onu endirər.
qənaət edmək

ƏQİŞMƏK : Turuz Dictionary

əkişmək. əkmək. əkəmək. tikişmək. tikşmək. bastırmaq (tuxum quylamaq).
əkin (darığ. darı) tikişmək: əkmək

ƏQİŞMƏK : Turuz Dictionary

əkişmək. kəmişmək. gəmişmək. gömüşmək. quylamaq. (daşlamaq. atmaq. yatlatmaq).
iyiliyi su dibində (ayağında, altında) kəmiş, başında dilə. (əkməyi suyun tübünə (dibinə) at, betində (üzündə) topla). (əkməyi suyun tübünə (dibinə) at, betində (üzündə) topla). (əkməyi su tübünqə (dibinə) daşla, su betində (üzündə) gözlə (izlə). (elə iygilik isdə).
əkmək su dibində qalmaz, suluq odun yanmaz. (suluq: şeh. nəmli)

ƏQİŞMƏK : Turuz Dictionary

əkişmək. qayamaq. qattırmaq. yattırmaq. qatışmaq. qayışmaq. qayrışmaq. yatışmaq. qaydırmaq. dölləşmək. sevişmək. sevşişmək. qoşamaq. qoşaşmaq. çökəşmək. cütləşmək. kitləşmək. gərtmək. qızana gəlmək. qızan olmaq. qızanılmaq. qızanlamaq. qoxlaşmaq. qoxulaşm

ƏQİŞMƏK : Turuz Dictionary

əğişmək. əğəşmək. törpüləmək. sürpüləmək. taraşlamaq. yonamaq.
dəmir əğşən: dəmir yonan

ƏQİŞMƏK : Turuz Dictionary

əkişmək.
becərmək.
birbirinə dayanmaq.
əkişib birbirinə, bəkişib çiğen çiğinə.
əkişsə iki, altıları yendirir, ayrışsa altılar, iki onu endirər.
qənaət edmək

ƏQİŞMƏK : Turuz Dictionary

əkişmək. əkmək. əkəmək. tikişmək. tikşmək. bastırmaq (tuxum quylamaq).
əkin (darığ. darı) tikişmək: əkmək

ƏQİŞMƏK : Turuz Dictionary

əkişmək. kəmişmək. gəmişmək. gömüşmək. quylamaq. (daşlamaq. atmaq. yatlatmaq).
iyiliyi su dibində (ayağında, altında) kəmiş, başında dilə. (əkməyi suyun tübünə (dibinə) at, betində (üzündə) topla). (əkməyi suyun tübünə (dibinə) at, betində (üzündə) topla). (əkməyi su tübünqə (dibinə) daşla, su betində (üzündə) gözlə (izlə). (elə iygilik isdə).
əkmək su dibində qalmaz, suluq odun yanmaz. (suluq: şeh. nəmli)