Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİTİÇİ

ƏQİTİÇİ : Turuz Dictionary

əkdəçi. eğitici. öğrətici. öğrətmən. tərbiyət verici. mürəbbi. məəllim. müəllim

ƏQİTİÇİ : Turuz Dictionary

əkdəçi. eğitici. öğrətici. öğrətmən. tərbiyət verici. mürəbbi. məəllim. müəllim