Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİTİŞ

ƏQİTİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğitiş. əğitim. əğitmə.
əritim. əritiş. əritmə. tükətim. tükətiş. tükətmə. paylatım. paylatış. paylama. balatım. balatış. balatma. bölətim. bölətiş. bölmə. dağıtım. dağıtış. dağıtma. savma. savış. savım. sovma. sovış. sovım. yayma. yayış. yayım.
əğtiş. əğriş. alşıq. e;tiyad

ƏQİTİŞ : Turuz Dictionary

-əkitiş olmaz: əkitmək olmaz: tərbiyət edmək olmaz.-gizlətmək, yalanlamaqla əkitiş olmaz

ƏQİTİŞ : Turuz Dictionary

əkitiş. əkdiş. əkiziş. becətiş. becəriş. pərvəriş

ƏQİTİŞ : Turuz Dictionary

-əkitiş olmaz: əkitmək olmaz: tərbiyət edmək olmaz.-gizlətmək, yalanlamaqla əkitiş olmaz

ƏQİTİŞ : Turuz Dictionary

əkitiş. əkdiş. əkiziş. becətiş. becəriş. pərvəriş