Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİTİB

ƏQİTİB : Turuz Dictionary

əkidib. götürüb.
çölə susuz əkidib susuz gətirən

ƏQİTİB : Turuz Dictionary

əkidib. götürüb.
çölə susuz əkidib susuz gətirən