Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİTİM

ƏQİTİM : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğitim.
əğitiş. əğitmə. əritim. əritiş. əritmə. tükətim. tükətiş. tükətmə. paylatım. paylatış. paylama. balatım. balatış. balatma. bölətim. bölətiş. bölmə. dağıtım. dağıtış. dağıtma. savma. savış. savım. sovma. sovış. sovım. yayma. yayış. yayım.
əğitmə. əğiti. əğiş. əğit. əğim. əğriş. ərit. ərim. görgü. əki. əkit. əkim. əkim. öküt. öküş. düzüş. dəriş. yetişik. yetşik. yarıq. tərbiyət. tərbiyə. ədəb.
əkitim. əritim. eyitim. eğitim. iğitim. tərbiyət. tə;lim. pərvəriş.
öğrəti. öğrətim. aşıl. yanaq. çıxma. bəslək. görgüt. sayqıt. tərbiyə. yetiştirmə. yetiştiriş. alışdırış.
eğitim. tərbiyə.
öğrənim eğitim: təhsil tərbiyə

ƏQİTİM : Turuz Dictionary

əkitim. əkiti. əkəti. eğitim. öğrətim. yönərgə. yarqarat. {tədarükat. direktiv. (instruction. ordre. directive. formation) vəsiyyət. tədris. irşad. təlim (yarınış)}

ƏQİTİM : Turuz Dictionary

əkitim. əkiti. əkəti. eğitim. öğrətim. yönərgə. yarqarat. {tədarükat. direktiv. (instruction. ordre. directive. formation) vəsiyyət. tədris. irşad. təlim (yarınış)}