Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİTİN

ƏQİTİN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkitin. əkidən. əkilmiş yolda ( < əkmək: dayaqlamaq). vurqulanmış, çitik, bərkinmiş üzdə. bətər bətər. sıx sıx

ƏQİTİN : Turuz Dictionary

əkitin. əkin. tərbiyən.
necə güldüyün əkitin, nəyə güldüyün usun bəlgilər. (əkitin: əkin: tərbiyən). (usun: ağlun). (bəlgilər: görsədər)

ƏQİTİN : Turuz Dictionary

əkitin. becərin. tərbiyət edin.
uşaqları əkitin

ƏQİTİN : Turuz Dictionary

əkitin. əkin. tərbiyən.
necə güldüyün əkitin, nəyə güldüyün usun bəlgilər. (əkitin: əkin: tərbiyən). (usun: ağlun). (bəlgilər: görsədər)

ƏQİTİN : Turuz Dictionary

əkitin. becərin. tərbiyət edin.
uşaqları əkitin