Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİTİRSİN

ƏQİTİRSİN : Turuz Dictionary

əkidirsin. əkdirsin. becərirsin. tərbiyət edirsin.
yüz iligin umursun adam deyə əkdirsin, on iligin umursun ağac yalım tikirsin, bir iligin umursun buğda əkib biçirsin

ƏQİTİRSİN : Turuz Dictionary

əkidirsin. əkdirsin. becərirsin. tərbiyət edirsin.
yüz iligin umursun adam deyə əkdirsin, on iligin umursun ağac yalım tikirsin, bir iligin umursun buğda əkib biçirsin