Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİTƏN

ƏQİTƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkidən. köçrcü. köçürcü. köçürən. köçrən. çəkən. içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. cazib. çəkçi. dartan. dartıcı. dartçı. götürən. götürücü. götrücü. daşıyan. daşıyıcı. daşyıcı. nəql edən. naqil

ƏQİTƏN : Turuz Dictionary

əkidən. əkləyən. eğitən. becərən. tərbiyət verən.
atı saxlayan, oğlu əkləyən tanır

ƏQİTƏN : Turuz Dictionary

-əkili, əkidən susar, əkisiz, susdurdum sanar. (əkili: əkitli: ədəbli. tərbiyətli. {utlu, utundan susar, utsuz, susdurdum sanar. (ut: uy. həya)}

ƏQİTƏN : Turuz Dictionary

əkitən. əktən. öğrətci

ƏQİTƏN : Turuz Dictionary


əkinən əkitən olur. (öğrətilən öğrətən olur). (əkitən əkitlə olur). (öğrətən öğrətməklə olur). (öğrətən öğrəncidən olur)
əkitən əkindən olur. (öğrətən öğrəncidən olur)əkitən əkitlə olur. (öğrətən öğrətməklə olur). (əkinən əkitən olur). (öğrətilən öğrətən olur).
əkitən əkitlə olur. (öğrətən öğrətməklə olur). (əkinən əkitən olur). (öğrətilən öğrətən olur). (əkitən əkindən olur) (öğrətən öğrəncidən olur)

ƏQİTƏN : Turuz Dictionary


yun əğidən: əğimçi. hallac.
döğə döğə dəmirçi, aça aça əğimçi

ƏQİTƏN : Turuz Dictionary

əkitən. eyitən. məəllim.
eyitən açar yolu, yürüyən sənsən özün

ƏQİTƏN : Turuz Dictionary

əkidən. əkləyən. eğitən. becərən. tərbiyət verən.
atı saxlayan, oğlu əkləyən tanır

ƏQİTƏN : Turuz Dictionary

-əkili, əkidən susar, əkisiz, susdurdum sanar. (əkili: əkitli: ədəbli. tərbiyətli. {utlu, utundan susar, utsuz, susdurdum sanar. (ut: uy. həya)}

ƏQİTƏN : Turuz Dictionary

əkitən. əktən. öğrətci

ƏQİTƏN : Turuz Dictionary


əkinən əkitən olur. (öğrətilən öğrətən olur). (əkitən əkitlə olur). (öğrətən öğrətməklə olur). (öğrətən öğrəncidən olur)
əkitən əkindən olur. (öğrətən öğrəncidən olur)əkitən əkitlə olur. (öğrətən öğrətməklə olur). (əkinən əkitən olur). (öğrətilən öğrətən olur).
əkitən əkitlə olur. (öğrətən öğrətməklə olur). (əkinən əkitən olur). (öğrətilən öğrətən olur). (əkitən əkindən olur) (öğrətən öğrəncidən olur)

ƏQİTƏN : Turuz Dictionary


yun əğidən: əğimçi. hallac.
döğə döğə dəmirçi, aça aça əğimçi

ƏQİTƏN : Turuz Dictionary

əkitən. eyitən. məəllim.
eyitən açar yolu, yürüyən sənsən özün