Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİTƏR

ƏQİTƏR : Turuz Dictionary

-yel gətrəni yel əkidər. (əkidər: aparar)

ƏQİTƏR : Turuz Dictionary

-yel gətrəni yel əkidər. (əkidər: aparar)