Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİTLƏ

ƏQİTLƏ : Turuz Dictionary


əkitən əkitlə olur. (öğrətən öğrətməklə olur). (əkinən əkitən olur). (öğrətilən öğrətən olur). (əkitən əkindən olur) (öğrətən öğrəncidən olur)

ƏQİTLƏ : Turuz Dictionary


əkitən əkitlə olur. (öğrətən öğrətməklə olur). (əkinən əkitən olur). (öğrətilən öğrətən olur). (əkitən əkindən olur) (öğrətən öğrəncidən olur)