Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİTMƏK

ƏQİTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğitmək əritmək. əkmək. əkitmək. əyitmək. editmək.
eşittirmək. duydurmaq. demək. sızdırmaq. süzdürmək. aşılamaq.
sinqmək. sindirmək. otutmaq.
düzənləmək. düzmək.
dağıtmaq. bölmək. yerləşdirmək. yetişyirmək. aşındırmaq. həll edmək.
dözmək. çəkmək. utmaq. çəkəmək. qatlanmaq. qatmaq. içərmək. qapmaq.
qərqləmək. batırmaq. tükətmək. bitirmək. yox edmək.
xəşləmək.
çalamaq. qazmaq. almaq. qətləmək. arıtlamaq.
azatmaq.
aparmaq. əkdirmək. gizləmək. götürmək.
bax > əğirmək

ƏQİTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğitmək iqidmək. əkitmək. tərbiyə edmək. yetişdirmək

ƏQİTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğitmək. əkitmək. əkidmək.
əkib, yonub biçib öğrətmək. yetiştirmək. alışdırmaq. tə;lim vermək. tərbiyətləmək. ədəbləmək.
öğrətmək.
götürmək. aparmaq. mindirmək.
yolağçı əkidən gəmi.
götürmək. almaq.
əkitib gətirmək: götürüb gətirmək.
pərhiz vermək

ƏQİTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkitmək.
yerləşdirmək. gətirmək.
alıb varmaq. alıb gedmək.
irişdirmək.
əktirmək. iqidmək. tərbiyə edmək. əğitmək. yetişdirmək

ƏQİTMƏK : Turuz Dictionary

-əkitmək olmaz: əkitiş olmaz. tərbiyət edmək olmaz.-gizlətmək, yalanlamaqla əkitiş olmaz

ƏQİTMƏK : Turuz Dictionary

əkitmək.
əkdətmək. əkzətmək. becərtmək. pərvərtmək.
yerləşdirmək.
əkləmək. mülhəq edmək (insert)

ƏQİTMƏK : Turuz Dictionary

əkitmək.
alıb gedmək. götürmək.
eğitmək tərbiyət edmək

ƏQİTMƏK : Turuz Dictionary

əkitmək. ekitmək. alıb getmək

ƏQİTMƏK : Turuz Dictionary

əkitmək. tərbiyət edmək.-arıtmaq: yaxcı qılmaq. at arıtmaq yorqat, yurt arıtmaq gücqat (yorqat: qolay). (yurt
el. xalq). (gücqat: çox güc)

ƏQİTMƏK : Turuz Dictionary

əkitmək.
becərtmək.
səni ağzın əkitənin neyliyim.
əkdəmək. tərbiyə edmək

ƏQİTMƏK : Turuz Dictionary

əğitmək. çöktürmək. (çözdürmək. çezdirmək). yatırmaq. batırmaq.
bu yük damı çökdürəcək

ƏQİTMƏK : Turuz Dictionary

əğitmək. əğdirtmək. kərtmək. kirtmək. çərtmək. çirtmək. kiçitmək. qısrıtmaq. qırsıtmaq

ƏQİTMƏK : Turuz Dictionary

-əkitmək olmaz: əkitiş olmaz. tərbiyət edmək olmaz.-gizlətmək, yalanlamaqla əkitiş olmaz

ƏQİTMƏK : Turuz Dictionary

əkitmək.
əkdətmək. əkzətmək. becərtmək. pərvərtmək.
yerləşdirmək.
əkləmək. mülhəq edmək (insert)

ƏQİTMƏK : Turuz Dictionary

əkitmək.
alıb gedmək. götürmək.
eğitmək tərbiyət edmək

ƏQİTMƏK : Turuz Dictionary

əkitmək. ekitmək. alıb getmək

ƏQİTMƏK : Turuz Dictionary

əkitmək. tərbiyət edmək.-arıtmaq: yaxcı qılmaq. at arıtmaq yorqat, yurt arıtmaq gücqat (yorqat: qolay). (yurt
el. xalq). (gücqat: çox güc)

ƏQİTMƏK : Turuz Dictionary

əkitmək.
becərtmək.
səni ağzın əkitənin neyliyim.
əkdəmək. tərbiyə edmək

ƏQİTMƏK : Turuz Dictionary

əğitmək. çöktürmək. (çözdürmək. çezdirmək). yatırmaq. batırmaq.
bu yük damı çökdürəcək

ƏQİTMƏK : Turuz Dictionary

əğitmək. əğdirtmək. kərtmək. kirtmək. çərtmək. çirtmək. kiçitmək. qısrıtmaq. qırsıtmaq