Multilingual Turkish Dictionary

ƏQŞİMİŞ

ƏQŞİMİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkşimiş.
əkşi. gəmiz.
qoxmuş. qoxumuş. pozuq.- acımsı, acımtıraq, əkşimiş, buruq dad: kəkrə. kəkrəş. dil buran. gəs

ƏQŞİMİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkşimiş. kəkrə. dadı acımtıraq. buruq. ağız yığıcı olan (heyvaya tay)

ƏQSİMİŞ : Turuz Dictionary

əksimiş. qıllıqadaq. qıllıdələk. qıllıqıdıq

ƏQSİMİŞ : Turuz Dictionary

əksimiş. qıllıqadaq. qıllıdələk. qıllıqıdıq