Multilingual Turkish Dictionary

ƏQŞİT

ƏQŞİT : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkşid. əkşit. əsid. aset.
dəmir əkşidi: sülfirik əkşidi. sülfirik əsidi. dəmir sulfat. qara boya. zac yağı.
qarınca əkşiti: qarışqa əsidi

ƏQSİT : Turuz Dictionary

əksit. al.
az qoyursun 'sal' deyir, çox qoyursun 'al' deyir (tapmaca) (tərazı)

ƏQŞİT : Turuz Dictionary

əkşit. əkşik. əkişit. əkişik. əkləşit. əkləşik. qavşut. qavşıt. qavuşut. qavuşıt. qaşut. qaşat. qovşut. qoşut. qoşat. qavşıt. qovuşut. qavuşıt. qarşut. qarşıt. qaşıt. qaşut. qoğşut. qağşıt. qoğuşut. qağuşıt. çarpşıt. çarpşut. çarpışıt. çarpışut. çapşıt. ç

ƏQŞİT : Turuz Dictionary

əkşit. tutuş (< tutmaq). boş nərsəni tutduran öznə. acıtan. maya. müxmir. müxəmmir

ƏQSİT : Turuz Dictionary

əksit. al.
az qoyursun 'sal' deyir, çox qoyursun 'al' deyir (tapmaca) (tərazı)

ƏQŞİT : Turuz Dictionary

əkşit. əkşik. əkişit. əkişik. əkləşit. əkləşik. qavşut. qavşıt. qavuşut. qavuşıt. qaşut. qaşat. qovşut. qoşut. qoşat. qavşıt. qovuşut. qavuşıt. qarşut. qarşıt. qaşıt. qaşut. qoğşut. qağşıt. qoğuşut. qağuşıt. çarpşıt. çarpşut. çarpışıt. çarpışut. çapşıt. ç

ƏQŞİT : Turuz Dictionary

əkşit. tutuş (< tutmaq). boş nərsəni tutduran öznə. acıtan. maya. müxmir. müxəmmir