Multilingual Turkish Dictionary

ƏQŞİYƏN

ƏQŞİYƏN : Turuz Dictionary

-əkşiyən, acıyan yiyəcəyin şişməsi: gəgrəmək. kəkrəmək

ƏQŞİYƏN : Turuz Dictionary

-əkşiyən, acıyan yiyəcəyin şişməsi: gəgrəmək. kəkrəmək