Multilingual Turkish Dictionary

ƏQŞƏLMƏK

ƏQŞƏLMƏK : Turuz Dictionary

əğşəlmək. oğşalmaq. doğşalmaq. oşalmaq. doşalmaq. döğşəlmək. dəvşəlmək. oğulub, yeyilib, sürtülüb aradan qaçmaq, gedmək.
olan canım, qalan malım təvşəldi.
ip oğşalıb qırıldı

ƏQŞƏLMƏK : Turuz Dictionary

əğşəlmək. oğşalmaq. doğşalmaq. oşalmaq. doşalmaq. döğşəlmək. dəvşəlmək. oğulub, yeyilib, sürtülüb aradan qaçmaq, gedmək.
olan canım, qalan malım təvşəldi.
ip oğşalıb qırıldı