Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏŞTİRMƏK

ƏQƏŞTİRMƏK : Turuz Dictionary

əkəşdirmək. iki nərsəni, kimsəni birbirinə əkitmək, ulaşdırmaq

ƏQƏŞTİRMƏK : Turuz Dictionary

əkəşdirmək. iki nərsəni, kimsəni birbirinə əkitmək, ulaşdırmaq