Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏC

ƏQƏC : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğəc
bax > əğlək. əğri yer. yamac.
çəngəl. bal pətəyindən bal götürməyə, xəmir tağarı kimi qabları qaşımağa yarar.
əkdü. ucu əğri arac. (qılınc qını. bənzəri nərsələri oymaqda kullanılan ucu əğri bıçaq)

ƏQƏC : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğəc. > əksə (fars). kəcək. aşı əyri nərsə. qullab

ƏQƏÇ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkəç.
bilkəs. bilqeys. ağıllı.
bilqeys. bilkəs. ağıllı.
kiçik qız uşağlarına sevgi sözü. ağıllı kiçik qız. böyüklük izləri göstərən kiçik qız.
bacı.
ağıllı. bilkəs. bilqeys.- ana əkəç: təyze.
ata əkəç: xala.
əkəçdən doğqan: yeğən (bacının cocuğu).
qıtca əkəç: kiçik bacı.
tamada əkəç: abla.
doğqan əkəç: doğma bacı

ƏQƏC : Turuz Dictionary

əğəc. kəkə. kəkəy. kəvkə. gərəvə. gərəvi. gəgəy. gəğməc. əğməc. qolçanğ. qolçan. gəloc. gəroc. gərü. gərüğ. girvə. girvə. gəlbəri. koğa. kovğa. gəğər. gərə. gərəvi. gələvi. kəvük. kəğə. gir. ağac dalların əğməyə yarar

ƏQƏC : Turuz Dictionary


əkəc. rabitə. peyvənd.
bunla onun əkəci nədir.
bizim onla əkəcimiz yoxdur.
əğəc. (ucu əğri) qullab. çəngək.
əğəc. əğəş. əğməc. əğməş. çaç. yay.
əkcə kökcə: incədən incəyə. titizliklə

ƏQƏC : Turuz Dictionary

əkəc. əkəç. (< əkə çəçə: ata ana. atana). valideyn

ƏQƏC : Turuz Dictionary

əkəc. əkəj. əğəc. ərsin kimi ucu qaymaqlı, qoğurma qazma, buz qalıbı, böyük tay dartma, güdə saplı arac

ƏQƏÇ : Turuz Dictionary

əkəc. əkəç. (< əkə çəçə: ata ana. atana). valideyn

ƏQƏC : Turuz Dictionary

əğəc. kəkə. kəkəy. kəvkə. gərəvə. gərəvi. gəgəy. gəğməc. əğməc. qolçanğ. qolçan. gəloc. gəroc. gərü. gərüğ. girvə. girvə. gəlbəri. koğa. kovğa. gəğər. gərə. gərəvi. gələvi. kəvük. kəğə. gir. ağac dalların əğməyə yarar

ƏQƏC : Turuz Dictionary


əkəc. rabitə. peyvənd.
bunla onun əkəci nədir.
bizim onla əkəcimiz yoxdur.
əğəc. (ucu əğri) qullab. çəngək.
əğəc. əğəş. əğməc. əğməş. çaç. yay.
əkcə kökcə: incədən incəyə. titizliklə

ƏQƏC : Turuz Dictionary

əkəc. əkəç. (< əkə çəçə: ata ana. atana). valideyn

ƏQƏC : Turuz Dictionary

əkəc. əkəj. əğəc. ərsin kimi ucu qaymaqlı, qoğurma qazma, buz qalıbı, böyük tay dartma, güdə saplı arac

ƏQƏÇ : Turuz Dictionary

əkəc. əkəç. (< əkə çəçə: ata ana. atana). valideyn