Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏCAN

ƏQƏCAN : Turuz Dictionary

əkəcan. atacan.
.çonqur quya daş atsan, cumar gedər atacan, yad ellərə qız versən, itər gedər əçəcan. (çonqur quya: dərin quyuya). (əkəcan: atacan). (əçəcan: anacan)

ƏQƏCAN : Turuz Dictionary

əkəcan. atacan.
.çonqur quya daş atsan, cumar gedər atacan, yad ellərə qız versən, itər gedər əçəcan. (çonqur quya: dərin quyuya). (əkəcan: atacan). (əçəcan: anacan)