Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏCLƏMƏK

ƏQƏCLƏMƏK : Turuz Dictionary

əkəcləmək
çəngəkləmək. çəngək, qullabla birbirinə bağlamaq.
qullabla tutmaq. kəməndlə tutmaq.
oğurlamaq.
girifdar edmək.
tələgitmək. girləmək.
kitməkləmək. ilgəkləmək.
nərsəni atma hörük, sırma ilə bəzəmək. qollabduzluq edmək.
tə'kid olaraq nərsədə artırmaq. birdə tapşırmaq.
dedim birdə əkəclədim

ƏQƏCLƏMƏK : Turuz Dictionary

əkəcləmək
çəngəkləmək. çəngək, qullabla birbirinə bağlamaq.
qullabla tutmaq. kəməndlə tutmaq.
oğurlamaq.
girifdar edmək.
tələgitmək. girləmək.
kitməkləmək. ilgəkləmək.
nərsəni atma hörük, sırma ilə bəzəmək. qollabduzluq edmək.
tə'kid olaraq nərsədə artırmaq. birdə tapşırmaq.
dedim birdə əkəclədim