Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏLLİYYƏT ƏKSƏRİYYƏT

ƏQƏLLİYYƏT ƏKSƏRİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

azqış artış