Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏLMƏK

ƏQƏLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğələnmək.
çiy təmir tınç əğələdi:xamdəmir qolay əğələnir

ƏQƏLMƏK : Turuz Dictionary

əkəlmək. alıb gəlmək. gətirmək

ƏQƏLMƏK : Turuz Dictionary

əkəlmək. ekəlmək. alıb gəlmək

ƏQƏLMƏK : Turuz Dictionary

əkəlmək. ekəlmək. alıb gəlmək

ƏQƏLMƏK : Turuz Dictionary

əkəlmək. əkləmək..¶-ölü əkəlib salmaq: ölü götürüb quylamaq

ƏQƏLMƏK : Turuz Dictionary

əkəlmək. alıb gəlmək. gətirmək

ƏQƏLMƏK : Turuz Dictionary

əkəlmək. ekəlmək. alıb gəlmək

ƏQƏLMƏK : Turuz Dictionary

əkəlmək. ekəlmək. alıb gəlmək

ƏQƏLMƏK : Turuz Dictionary

əkəlmək. əkləmək..¶-ölü əkəlib salmaq: ölü götürüb quylamaq