Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏM

ƏQƏM : Turuz Dictionary

əkəm. sınqıl. çingil. kiçik bacı

ƏQƏM : Turuz Dictionary

əkəm. sınqıl. çingil. kiçik bacı