Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏM TÖQƏM

ƏQƏM TÖQƏM : Turuz Dictionary

əkəm tökəm.
çox yavaş qımıldayan.
hələzon. sümüklü böcək

ƏQƏM TÖQƏM : Turuz Dictionary

əkəm tökəm.
çox yavaş qımıldayan.
hələzon. sümüklü böcək