Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏMƏNLİQ

ƏQƏMƏNLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğəmənlik.
bir ölkənin əğəmənliyi altında tuttuğu, bəlli genişlikdə su sarxıntısı, şəriti: qara suları

ƏQƏMƏNLİQ : Turuz Dictionary

əğəmənlik. ərkəlik. hakimiyyət. hükmranlıq. sültə.
bu ərkəlikdə yaşayanlar.
yeni ərkəlik
ərkəlik buyruqları
ərkəlikçi
hakimiyyətçi.
ərkəlik qazanmaq: hakimiyyət qazanmaq.
ərkəlik hörgütləri: hakimiyyət təşgilatları..¶-əğəmənlik huququ, hakimiyyət huququ. ərkəlik. istiqlal. müstəqillik

ƏQƏMƏNLİQ : Turuz Dictionary

-ulusal eğəmənlik: milli hikumət

ƏQƏMƏNLİQ : Turuz Dictionary

əğəmənlik. ərkəlik. hakimiyyət. hükmranlıq. sültə.
bu ərkəlikdə yaşayanlar.
yeni ərkəlik
ərkəlik buyruqları
ərkəlikçi
hakimiyyətçi.
ərkəlik qazanmaq: hakimiyyət qazanmaq.
ərkəlik hörgütləri: hakimiyyət təşgilatları..¶-əğəmənlik huququ, hakimiyyət huququ. ərkəlik. istiqlal. müstəqillik

ƏQƏMƏNLİQ : Turuz Dictionary

-ulusal eğəmənlik: milli hikumət