Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏNƏ

ƏQƏNƏ : Turuz Dictionary


əkənə yar, əkməzə dar gəlir. (yar: gen. gülər. bol)

ƏQƏNƏ : Turuz Dictionary

-əkənə baxma, ək bitir, biçənə qarma, biç bitir, tutduğun yolu, ged kitir!. (qarma: baxma) (kitir: gerçəkləşdir. doğrut. uyqula)

ƏQƏNƏ : Turuz Dictionary


əkənə yar, əkməzə dar gəlir. (yar: gen. gülər. bol)

ƏQƏNƏ : Turuz Dictionary

-əkənə baxma, ək bitir, biçənə qarma, biç bitir, tutduğun yolu, ged kitir!. (qarma: baxma) (kitir: gerçəkləşdir. doğrut. uyqula)