Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏNMƏK

ƏQƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkənmək. məks, təvəqquf edmək

ƏQƏNMƏK : Turuz Dictionary

əkənmək. əkinmək. tikinmək

ƏQƏNMƏK : Turuz Dictionary

əkənmək. əkinmək. tikinmək