Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏNMƏZ

ƏQƏNMƏZ : Turuz Dictionary


sevdiqinə əğməyən, sevəninə əğənməz

ƏQƏNMƏZ : Turuz Dictionary


sevdiqinə əğməyən, sevəninə əğənməz