Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏNTƏ

ƏQƏNTƏ : Turuz Dictionary


əkəndə ölən çox, biçəndə olan.
əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş

ƏQƏNTƏ : Turuz Dictionary


əkəndə ölən çox, biçəndə olan.
əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş