Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏQ

ƏQƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğək. əğrək. əkək. ərək. soğan. qoğara. ərə. əğə

ƏQƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğək. ərək. arıtladan, təmizləmək arac. özəlliklə diş arassalayan ayqıt. diş koggəsi. misvak

ƏQƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkək. (1 < ərkəksək. 1 < əğ. iq. kəsəl. xəsdələlik ).
irilik, ərkəklik istəyən. ərkəklik savında olan qadın. ortaya düşmüş qadın.
əkək işlər: əkək əşlər.
əkəkləmək: qəhbələnmək.
əğək. soğan. ərə.
əşək. (əşlənmiş, əklənmiş nərsə). yəhər

ƏQƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkək. əğək. əkəb. əğəng. əyənk. əyəngi. (1 < əkə: yama. 1 < əklənmiş. əğik: əyri). ) əgək.
qılp. sap. tutacaq.
qabarma. çıxıntı. şişkin. uca.
uzun.
əkin aracı. sabanın əğri şişgin qovuslu bölümü. ökcə.
əkək. iki çənə sümüyünün bitişən (əkilən) yeri.
< engək. əng. çənə gəmiyi. çənə.
doğanaq. yükü bağlıyıb bərkitmək ötür ipin ucuna bağlanan həlqə.
beli bükük yaşlı qoca

ƏQƏQ : Turuz Dictionary


gedənlər əkdi biz dərdik, gedməmişdən, əkək biz, gələnlərin dərimin

ƏQƏQ : Turuz Dictionary

-əğək (ərək) qoyun: iğdiş, əxdə qoç.

ƏQƏQ : Turuz Dictionary

-əkdiz dərdik, əkək dərin

ƏQƏQ : Turuz Dictionary


gedənlər əkdi biz dərdik, gedməmişdən, əkək biz, gələnlərin dərimin

ƏQƏQ : Turuz Dictionary

-əğək (ərək) qoyun: iğdiş, əxdə qoç.

ƏQƏQ : Turuz Dictionary

-əkdiz dərdik, əkək dərin