Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏRƏ

ƏQƏRƏ : Turuz Dictionary

əkərə. əkilməli. əkinəcək. əkimli. hasilxiz

ƏQƏRƏ : Turuz Dictionary

əkərə. əkilməli. əkinəcək. əkimli. hasilxiz