Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏRƏM

ƏQƏRƏM : Turuz Dictionary


eşqilə mən yaşaram nisgilivi, əkərəm sevgi otun, tikən boğub çiçək doğar

ƏQƏRƏM : Turuz Dictionary


eşqilə mən yaşaram nisgilivi, əkərəm sevgi otun, tikən boğub çiçək doğar