Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏRƏNÇİLİQ

ƏQƏRƏNÇİLİQ : Turuz Dictionary

əkərənçilik. əkinçilik. ziraətçilik. rəncbərlik

ƏQƏRƏNÇİLİQ : Turuz Dictionary

əkərənçilik. əkinçilik. ziraətçilik. rəncbərlik