Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏRLİQ

ƏQƏRLİQ : Turuz Dictionary

əkərlik. yəhərlik. yəhərduruq. yəhərin oturduğu ağac otraq

ƏQƏRLİQ : Turuz Dictionary

əkərlik. yəhərlik. yəhərduruq. yəhərin oturduğu ağac otraq