Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏRLƏMƏK

ƏQƏRLƏMƏK : Turuz Dictionary

əkərləmək. yəhərləmək

ƏQƏRLƏMƏK : Turuz Dictionary

əkərləmək. yəhərləmək