Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏRSƏN

ƏQƏRSƏN : Turuz Dictionary


gün əkərsən dan biçərsən. (gün: bu gün. indi)

ƏQƏRSƏN : Turuz Dictionary


qurru ağac əkərsən, qozlarımı dərərsən. (qozlarımı: daşşaqlarım)

ƏQƏRSƏN : Turuz Dictionary


gün əkərsən dan biçərsən. (gün: bu gün. indi)

ƏQƏRSƏN : Turuz Dictionary


qurru ağac əkərsən, qozlarımı dərərsən. (qozlarımı: daşşaqlarım)