Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏSİ

ƏQƏSİ : Turuz Dictionary

-dəmir ərəsi, əğəsi, kərəsi, kəğəsi: kəsgi

ƏQƏSİ : Turuz Dictionary

-dəmir ərəsi, əğəsi, kərəsi, kəğəsi: kəsgi