Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏTÇİLİK

ƏQƏTÇİLİK : Turuz Dictionary

əkətçilik. mürəbbiçilik.
baş əkətçilik: baş mürəbbiçilik.
qol əkətçilik: mürəbbi köməkçiliyi

ƏQƏTÇİLİK : Turuz Dictionary

əkətçilik. mürəbbiçilik.
baş əkətçilik: baş mürəbbiçilik.
qol əkətçilik: mürəbbi köməkçiliyi